فرم جمع آوری مشخصات دانش آموزان جهت آموزش مجازی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

جمع آوری مشخصات دانش آموزان جهت آموزش مجازی

جمع آوری مشخصات دانش آموزان جهت آموزش مجازی
  • مثال: علی رضا
  • مثال: جمشیدی
  • مثال: Ali Reza
  • مثال: Jamshidi
  • پیامک ها و اطلاعیه ها و تماس های ضروری از سوی آموزشگاه به این شماره ارسال خواهد گردید
  • اطلاع رسانی به دانش آموزان در فضای نجازی از سوی آموزشگاه به این شماره ارسال خواهد گردید
  • مثال: youremail@example.com

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.