زمان ثبت نام سال تحصیلی ۹۷-۹۸

با سلام ۱- ثبت نام سال تحصیلی جدید از تاریخ ۹۷/۰۴/۰۱ الی ۹۷/۰۴/۳۱ برای پایه های یازدهم و دوازدهم صورت می پذیرد و سامانه تنها در این بازه زمانی باز و قابل استفاده خواهد بود. ۲- ثبت اطلاعات و چاپ فرم های ثبت نام در سامانه پیش ثبت نام همین سایت (http://shahed-sch.ir) الزامی می باشد. ۳- دانش آموزان جدید بایستی …

توضیحات بیشتر »

زبان ثبت نام سال تحصیلی ۹۷-۹۸

با سلام ۱- ثبت نام سال تحصیلی جدید از تاریخ ۹۷/۰۴/۰۱ الی ۹۷/۰۴/۳۱ برای پایه های یازدهم و دوازدهم صورت می پذیرد و سامانه تنها در این بازه زمانی باز و قابل استفاده خواهد بود. ۲- ثبت اطلاعات و چاپ فرم های ثبت نام در سامانه پیش ثبت نام همین سایت (http://gasgis.ir) الزامی می باشد. ۳- دانش آموزان جدید بایستی …

توضیحات بیشتر »